Comitetul de monitorizare ACP-UE

This page is also available in

Comitetul de monitorizare ACP-UE este alcătuit din membri ai CESE și din reprezentanți ai grupurilor de interese economice și sociale din țările ACP, aceștia din urmă fiind numiți de organizațiile internaționale ale angajatorilor, lucrătorilor, agricultorilor, consumatorilor și cooperativelor.

Acest comitet de monitorizare, care se întrunește periodic, este responsabil de organizarea a diverse activități împreună cu grupurile de interese economice și sociale din țările ACP. El îndrumă CESE în îndeplinirea mandatului conferit în temeiul Protocolului nr. 1 articolul 4 din Acordul de parteneriat de la Cotonou, care prevede că: „ședințele de consultare și ședințele actorilor economici și sociali ACP˗UE sunt organizate de Comitetul Economic și Social al Uniunii Europene”.

Comitetul de monitorizare ACP-UE este, de asemenea, responsabil cu orientarea relațiilor și a activităților la nivel panafrican (reuniunile grupurilor de interese economice și sociale Africa-UE și relațiile cu Consiliul economic, social și cultural al Uniunii Africane).

Downloads

Programme 2020-2023