Az EU–AKCS nyomonkövetési bizottság

This page is also available in

Az EU–AKCS nyomonkövetési bizottság az EGSZB tagjaiból és az AKCS-országok gazdasági és szociális érdekcsoportjainak képviselőiből áll; ez utóbbiakat nemzetközi munkaadói, munkavállalói, gazdálkodói, fogyasztói és együttműködési szervezetek jelölik ki.

A rendszeresen ülésező nyomonkövetési bizottság felelős különféle tevékenységek megszervezéséért az AKCS-országok gazdasági és szociális érdekcsoportjaival. A bizottság segíti az EGSZB irányvonalának meghatározását a Cotonoui Partnerségi Megállapodás 1. jegyzőkönyvének 4. cikkében ráruházott megbízásának teljesítése során: „A konzultatív ülések és az AKCS–EU gazdasági és szociális szereplők találkozóinak megszervezése az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság feladata”.

Az EU–AKCS nyomonkövetési bizottság továbbá felelős a kapcsolatok és tevékenységek pánafrikai szinten történő irányításáért (Afrika–EU gazdasági és szociális érdekcsoportok ülései, valamint az Afrikai Unió Gazdasági, Szociális és Kulturális Bizottságával fenntartott kapcsolatok).