Monitorovací výbor EU-AKT

Monitorovací výbor EU-AKT je složen ze členů EHSV a zástupců hospodářských a sociálních zájmových skupin ze zemí AKT, přičemž zástupce ze zemí AKT jmenují mezinárodní zaměstnavatelské, zaměstnanecké, zemědělské, spotřebitelské a družstevní organizace.

Schůze výboru se konají pravidelně a výbor je odpovědný za organizování různých činností s těmito zájmovými skupinami. Výbor směřuje EHSV při plnění jeho mandátu uloženého podle článku 4 protokolu č. 1 dohody o partnerství z Cotonou: „Konzultační schůzky a schůze hospodářských a sociálních subjektů AKT-EU organizuje Hospodářský a sociální výbor Evropské unie.“

Monitorovací výbor EU-AKT je rovněž odpovědný za řízení vztahů a činností na panafrické úrovni (schůze hospodářských a sociálních zájmových skupin Afrika-EU a vztahy s hospodářským, sociálním a kulturním výborem Africké unie).

Downloads

Programme 2020-2023