Η επιτροπή παρακολούθησης «ΑΚΕ-ΕΕ»

This page is also available in

Η επιτροπή παρακολούθησης «ΑΚΕ-ΕΕ» απαρτίζεται από μέλη της ΕΟΚΕ και εκπροσώπους ομάδων οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ), με τους τελευταίους να διορίζονται από διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών, εργαζομένων, αγροτών, καταναλωτών και συνεταιρισμών.

Η επιτροπή παρακολούθησης, η οποία συνεδριάζει τακτικά, είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων με ομάδες οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των χωρών ΑΚΕ. Καθοδηγεί την ΕΟΚΕ εκπληρώνοντας την εντολή που της έχει ανατεθεί δυνάμει του πρωτοκόλλου 1 άρθρο 4 της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού: «Οι διαβουλεύσεις και οι συνεδριάσεις των οικονομικών και κοινωνικών φορέων ΑΚΕ‑ΕΕ διοργανώνονται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η επιτροπή παρακολούθησης «ΑΚΕ‑ΕΕ» είναι επίσης υπεύθυνη για την καθοδήγηση των σχέσεων και των δραστηριοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (συναντήσεις ομάδων οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων Αφρικής-ΕΕ και σχέσεις με την Οικονομική, Κοινωνική και Πολιτιστική Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης).

Downloads

Programme 2020-2023