Spremljevalni odbor EU-AKP

This page is also available in

Spremljevalni odbor EU-AKP je sestavljen iz članov EESO in predstavnikov ekonomskih in socialnih interesnih skupin držav AKP. Te predstavnike imenujejo mednarodne organizacije delodajalcev, delavcev, kmetov, potrošnikov in zadrug.

Ta spremljevalni odbor, ki se redno sestaja, je odgovoren za organizacijo različnih dejavnosti z ekonomskimi in socialnimi interesnimi skupinami držav AKP. Poleg tega usmerja EESO pri izpolnjevanju naloge, ki mu je bila zaupana v skladu s točko 4 Protokola 1 k Sporazumu o partnerstvu iz Cotonouja: „Posvetovalne sestanke in sestanke gospodarskih in socialnih nosilcev držav AKP in EU organizira Ekonomsko-socialni odbor Evropske unije.“

Spremljevalni odbor EU-AKP je odgovoren tudi za usmerjanje odnosov in dejavnosti na vseafriški ravni (sestankov ekonomskih in socialnih interesnih skupin EU-Afrika in odnosov z Ekonomskim, socialnim in kulturnim svetom Afriške unije).

Downloads

Programme 2020-2023