Ühtse turu vaatlusrühm

This page is also available in

Ühtse turu vaatlusrühm loodi 1994. aastal eesmärgiga pakkuda komiteele paindlik horisontaalne struktuur, mis võimaldaks komiteel:

  • analüüsida ühtse turu toimimist,
  • teha kindlaks probleemid ja takistused,
  • pakkuda lahendusi.

Eriti olulistes küsimustes korraldab vaatlusrühm avalikke arutelusid, et konsulteerida võimalikult paljude kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Vaatlusrühm on loonud tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga ainulaadse enese- ja kaasreguleerimise Euroopa andmebaasi. Andmebaas lihtsustab teabevahetust ja parimate tavade määratlemist.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO