Διατλαντικές σχέσεις

This page is also available in:

Η ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) και ο Καναδάς μοιράζονται τις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οικονομικής και πολιτικής ελευθερίας, έχουν δε τις ίδιες ανησυχίες όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια. Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριότερων εμπορικών εταίρων της ΕΕ, αλλά και εταίρων ως προς τη διαμόρφωση της διεθνούς έννομης τάξης. Οι διατλαντικές σχέσεις λαμβάνουν σήμερα χώρα σε ένα νέο περιβάλλον και βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες προκλήσεις. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη σχέση αυτή παρέχει την εγγύηση ότι οι διατλαντικές σχέσεις είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κοινού και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας.

Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA/Comprehensive Economic and Trade Agreement) και η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης υπογράφηκαν στις 30 Οκτωβρίου 2016. Θα επιδιώξουμε σταθερή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή των συμφωνιών αυτών. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ/Transatlantic Trade and Investment Partnership) βρίσκονται σήμερα σε τέλμα. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ συνέβαλαν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και των ΗΠΑ, και στον προσδιορισμό των απόψεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί η μελλοντική εμπορική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Τα επιτεύγματα αυτά δεν θα πρέπει να πάνε χαμένα. Η επιτροπή παρακολούθησης «Διατλαντικές σχέσεις» της ΕΟΚΕ συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 με εντολή να παρακολουθεί τις διατλαντικές σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών θεσπίζοντας τακτικό διάλογο και διαβούλευση για θέματα που αφορούν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

 • Εγκριθείσα on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/534-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  Employers - GR I
  Germany

  Recent years have been marked by a persistent global decline in democratic values and the rule of law. While many differences remain and have to be acknowledged, North America has unquestionably been our closest historical ally in championing democracy and its values across the world. The arrival of the new administration in the US has provided a new momentum and a unique opportunity to build the new transatlantic partnership and jointly manage not only the internal, but also global challenges, especially with regard to powers which do not share the same values, such as China or Russia. President Biden's initiative to organise a Summit for Democracy at a time when autocracies are on the offensive is only the first step in building a strong international democratic alliance.

  EESC opinion: A strong transatlantic partnership based on the common values of democracy and the rule of law, key in tackling global challenges and preserving international order (own-initiative opinion)
 • Εγκριθείσα on 21/09/2016 - Bureau decision date: 12/07/2016
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/471-EESC-2016-01-01
  (Portugal

  On 12 June 2014, the Commission presented a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council codifying Council Regulation (EC) No 673/2005 of 25 April 2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America.

  EESC opinion: Imports of certain products originating in the United States of America (codification)
 • Εγκριθείσα on 21/09/2016 - Bureau decision date: 21/01/2016
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/464-EESC-2016-01-01
  (Belgium
  Workers - GR II
  Germany

  The EESC has played an important role in strengthening an informed civil society debate on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) through a number of TTIP-related opinions, adopted in 2014 and 2015, covering issues such as labour rights, investment protection, impact on SMEs, among others.

  It is important under the present circumstances that the EESC, in order to maintain its position as a key civil society player in the TTIP debate, react to the textual proposals for TTIP negotiations on essential topics such as the sustainable development chapter, regulatory cooperation, investment and services. This will have the advantage not only of setting up the EESC position on major negotiating chapters but also of presenting concrete recommendations and pointing out the need to involve civil society in the implementation of those chapters.

  EESC opinion: The position of the EESC on specific key issues of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations (own-initiative opinion)
 • Εγκριθείσα on 02/07/2015
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/433-EESC
  Employers - GR I
  France
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece
  Plenary session number
  509
  -

  The own-initiative opinion will focus on the impact of the TTIP on SMEs and reflect on the provisions that would need to be included in the TTIP in order to take account of the specific character of SMEs in the negotiations and implementation of an eventual EU-US agreement. The opinion will also look at how to increase the awareness of SMEs as to existing support services and programmes, and particularly about the new business opportunities that may arise with this agreement.

  TTIP and its impact on SMEs
 • Εγκριθείσα on 27/05/2015
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/411-EESC-0000-01-01
  Workers - GR II
  United Kingdom
  Plenary session number
  508
  -

  Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the investment policy is an exclusive competence of the European Union. The EU is aiming to include therefore in the new trade and investment agreements provisions on investor protection and investor to state dispute settlement (ISDS) which will replace existing Bilateral Investment Agreements (BIT) signed by Member States and will grant the same level of protection to all EU investors.

  Investor protection and investor to State dispute settlement in EU trade and investment agreements with third countries
  The EESC opposes ISDS in TTIP and CETA and calls for an International Investment Court
 • Εγκριθείσα on 04/06/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/390-EESC-2014-01-01-5469
  Employers - GR I
  Poland
  Workers - GR II
  United Kingdom
  Plenary session number
  499
  -

  The main goal of the opinion is to provide a good and qualitative source of information and opinion in the beginning of TTIP negotiations process.

  Transatlantic trade relations and the EESC's views on an enhanced cooperation and eventual EU-US FTA
 • Reference number
  39/2022

  At its July plenary, the European Economic and Social Committee (EESC) argued that the new Trade and Technology Council (TTC) can become an innovative tool for both the EU and USA to work together towards a safer and more prosperous world, based on the principles of sustainable development and democratic values.

 • The EESC’s Transatlantic Relations Follow-up Committee met to discuss two current and timely topics with the aim of strengthening the EU-US partnership on a global scene, particularly important in the current challenging international context: the state of play of the transatlantic trade policy and the Year of Action between the two Summits for Democracy.

 • With China and Russia on the offensive, a renewed and reliable transatlantic partnership is the key to maintaining international and legal order and peace. The European Economic and Social Committee (EESC) supports the idea of an Alliance of Democracies, ensuring that civil society has significant say in the joint defence of universal values and rights.

 • Through increased transatlantic dialogue, the Trade and Technology Council and the upcoming Summit for Democracy, the United States and the European Union have reached out to each other to jointly face global and internal challenges, and build a strong partnership on the basis of common democratic values.