Τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις» (REX) - Related Publications and other work