Relațiile cu consiliile economice și sociale naționale ale Uniunii Europene

This page is also available in

CESE conduce o rețea de consilii economice și sociale naționale (CES), cu care împărtășește o misiune și un angajament: să contribuie la construirea unei relații de încredere între cetățeni și autoritățile publice. În majoritatea celor 27 de state membre ale UE există un consiliu economic și social național care asigură participarea actorilor economici și sociali la procesul decizional public.

Reuniunile anuale informale ale președinților și secretarilor generali ai CES din UE și ai CESE au devenit pilonul principal al acestei cooperări structurate și pe termen lung. Acestea au ca scop schimbul de opinii cu privire la componența, funcționarea și lucrările în curs ale instituțiilor respective și valorificarea celor mai bune practici, precum și discutarea chestiunilor europene de actualitate și a chestiunilor acoperite de toate CES.

Având în vedere integrarea europeană în curs, transformarea tehnologică și globalizarea din ce în ce mai accentuată, se impune cu prioritate o cooperare mai specifică, axată pe principalele probleme ale Europei la ora actuală. Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali se finalizează, de obicei, cu o declarație comună care include recomandări și sugestii concrete privind politicile UE adresate președinților instituțiilor europene.

În termeni mai practici, cooperarea are loc în cadrul Grupului privind semestrul european al CESE, sub forma unor conferințe și seminare comune periodice pe teme de actualitate și prin intermediul portalului comun CESlink.

Deși structura organizatorică, componența și metodele de lucru ale CES naționale variază substanțial, cooperarea acestora cu CESE este o modalitate foarte eficientă de a aduce „agenda de la Bruxelles” mai aproape de cetățenii europeni și de a implica mai îndeaproape societatea civilă în procesul decizional al UE.