CATEGORIA „PROFESII LIBERALE”

În septembrie 2017, CESE a instituit în mod oficial Categoria „Profesii liberale”, care reunește membri ai CESE ce reprezintă organizații profesionale sau exercită ei înșiși o astfel de profesie. Categoria este formată din membri provenind din state membre care acoperă zone din nordul, sudul, estul și vestul Uniunii Europene.

Membrii categoriei se întâlnesc de trei ori pe an pentru a monitoriza și discuta despre cele mai recente evoluții politice și legislative de la nivel european care pot afecta exercitarea profesiilor liberale. În trecut, această activitate era efectuată de membri în cadrul unei categorii care reunește și membri din MIMM-uri și sectorul artizanatului. Decizia de a crea o categorie separată pentru profesiile liberale confirmă angajamentul față de obiectivul propus: de a asigura exercitarea acestor profesii pe o bază comună și valorificarea deplină a potențialului lor în Uniunea Europeană în următorii ani. În acest sens, ședința extraordinară a Grupului „Organizații ale societății civile”, organizată la Roma pe tema„ Profesiile liberale, o pârghie pentru dezvoltarea Europei: către un manifest european al profesiilor liberale”, poate fi considerată piatra de temelie a activității acestei categorii și o contribuție la metoda de lucru a platformelor, permițând părților interesate europene să contribuie la acest proces.

Categoria organizează anual „Ziua profesiilor liberale”, care se concentrează pe aspecte care influențează în mod decisiv exercitarea acestor profesii, precum digitalizarea și inteligența artificială.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society