Categoria „Profesii liberale”

This page is also available in

În septembrie 2017, CESE a instituit în mod oficial Categoria „Profesii liberale”, care reunește membri ai CESE ce reprezintă organizații profesionale sau exercită ei înșiși o astfel de profesie. Această categorie va începe să funcționeze la 1 ianuarie 2018. Categoria este formată din membri provenind din șase state membre care acoperă zone din nordul, sudul, estul și vestul Uniunii Europene. Membrii Categoriei se vor întâlni de trei ori pe an pentru a monitoriza și discuta despre cele mai recente evoluții politice și legislative de la nivel european care pot afecta exercitarea profesiilor liberale. În trecut, această activitate era efectuată de membri în cadrul unei categorii care reunește și membri din IMM-uri și sectorul artizanatului. Decizia de a crea o categorie separată pentru profesiile liberale confirmă angajamentul reînnoit față de obiectivul propus: de a asigura exercitarea acestor profesii pe o bază comună și valorificarea deplină a potențialului lor în Uniunea Europeană în următorii ani. În acest sens, ședința extraordinară a Grupului Diversitate Europa, organizată la Roma pe tema „Profesiile liberale, o pârghie pentru dezvoltarea Europei: către un manifest european al profesiilor liberale”, poate fi considerată piatra de temelie a activității viitoare a acestei categorii și o contribuție la noua metodă de lucru a platformelor, permițând părților interesate europene să contribuie la acest proces.

 

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society