Gruppen om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet - Related Events