Používání mobilních telefonů by mělo být zpoplatněno dle místní sazby, a to bez ohledu na to, ve které části EU se lidé právě nacházejí, uvádí Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém nedávno přijatém stanovisku k navrhované změně pravidel EU pro roaming.

EU by podle EHSV měla při regulaci roamingových služeb usilovat o to, aby se stala jedním tarifním pásmem, a všichni lidé, kteří mají smlouvu na telekomunikační služby uzavřenou v Evropě, tak mohli volat a spotřebovávat data za místní ceny, a to s garancí stejné rychlosti a přístupu k infrastruktuře bez ohledu na zemi, z níž či do níž volají.

EHSV sice vítá návrh Komise na přepracování nařízení o roamingu i jeho cíle, které považuje za krok správným směrem, je však přesvědčen, že je zapotřebí si stanovit ambicióznější cíl.

„Záměr Komise spočívá v tom, že roamingové služby by měly být poskytovány za stejných podmínek jako doma, a to bez jakéhokoli omezení přístupu. To je dobrý návrh,“ prohlásil Christophe Lefèvre, zpravodaj stanoviska EHSV, které bylo přijato na červencovém plenárním zasedání. „Jsme však přesvědčeni, že bychom měli jít ještě dál a zajistit, aby lidé v Evropě nemuseli za svou mobilní komunikaci platit více, když jedou do zahraničí.“

Dále EHSV zdůrazňuje, že nestačí pouze stanovit, že pokud síť jiného členského státu nabízí podobnou kvalitu nebo rychlost, neměl by domácí operátor úmyslně poskytovat roamingové služby nižší kvality. To například znamená, že pokud má zákazník doma připojení 4G, neměl by být nucen používat při roamingu 3G, pokud je v zemi, kam cestuje, 4G k dispozici.

Za to může částečně i špatná místní infrastruktura. EU by proto měla být také připravena investovat do infrastruktury, aby odstranila stávající nedostatky a zajistila, že nebudou existovat žádná bílá místa, tj. regiony s nedostatečným širokopásmovým internetovým pokrytím. Je totiž známo, že řada z nich se nachází ve venkovských oblastech a odrazuje potenciální obyvatele a podniky.

Kromě toho EHSV trvá na tom, že je zapotřebí spotřebitelům posílat opakovaná upozornění, aby nebyli nepříjemně překvapení z výše účtu. V případě, že se spotřebitelé blíží k vyčerpání objemu svých předplacených služeb, by je měl operátor opakovaně upozornit pokaždé, když je opětovně dosažen objem spotřeby rovný objemu stanovenému pro zaslání prvního upozornění, a to zejména pokud k tomu dojde v rámci téhož hovoru nebo téhož datového spojení.

EHSV rovněž poukazuje na otázku přiměřeného využívání, kterou považuje za klíčovou. Ačkoli se ve všech smlouvách o mobilních komunikacích odkazuje v souvislosti s roamingem na přiměřené využívání, EHSV vyjadřuje politování nad tím, že nařízení tento pojem nedefinuje. V důsledku pandemie COVID-19 se lidé do značné míry spoléhají na on-line aktivity, a přiměřené využívání tak dostalo zcela nový význam. Zamysleme se nad tím, co to znamená pro studenta v rámci programu Erasmus, který v zahraničí navštěvuje univerzitu a přednášky sleduje prostřednictvím aplikací Teams, Zoom nebo na jiných platformách, nabádá EHSV. Tento student spotřebovává velké množství dat a rychle vyčerpá svůj měsíční limit. Přiměřenost by pro lidi v takové situaci znamenala, že by v zemi, kterou navštěvují, měli stejný limit, jako mají ve své domovské zemi. (dm)