Roaming: EESC pleit voor één tariefzone in de hele EU

Mensen moeten tegen lokaal tarief gebruik kunnen maken van hun mobiele telefoon, ongeacht de plaats in de EU waar zij zich bevinden, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité in een onlangs goedgekeurd advies over een voorstel om de roamingregels te herzien.

Eén tariefzone, waar iedereen met een telefoonabonnement in Europa tegen lokaal tarief kan bellen en data kan verbruiken, met dezelfde snelheid en toegang tot infrastructuur, ongeacht het land van oproep of ontvangst: dat is volgens het EESC het doel dat de EU moet nastreven bij de regulering van roamingdiensten.

Het EESC beschouwt de door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de roamingverordening en de doelstellingen daarvan als een stap in de goede richting, maar vindt dat de lat hoger moet worden gelegd.

“De gedachte achter het voorstel van de Commissie is dat roamingdiensten onder dezelfde voorwaarden moeten worden aangeboden als thuis, zonder enige toegangbeperking. Het is een goed voorstel”, zegt Christophe Lefèvre, rapporteur voor het EESC-advies dat tijdens de zitting van juli werd goedgekeurd. “Wij vinden echter dat we niet alleen naar de voorwaarden moeten kijken, maar er ook voor moeten zorgen dat de mensen in Europa niet méér moeten betalen voor hun mobiele communicatie wanneer zij naar het buitenland gaan.”

Het EESC benadrukt ook dat het niet volstaat om te bepalen dat de thuisaanbieder niet opzettelijk een roamingdienst van lagere kwaliteit mag aanbieden wanneer op het netwerk van een andere lidstaat een vergelijkbare kwaliteit of snelheid beschikbaar is. Dus als consumenten thuis 4G-connectiviteit hebben, zouden zij tijdens roaming geen 3G hoeven te gebruiken als 4G beschikbaar is in het land waar zij naartoe reizen.

Een deel van het probleem wordt gevormd door de slechte plaatselijke infrastructuur. De EU moet dan ook bereid zijn te investeren in infrastructuur om bestaande leemten op te vullen en de dekking van “witte gebieden” te verbeteren: dat zijn regio’s met onvoldoende breedbanddekking, waarvan bekend is dat ze vaak in plattelandsgebieden liggen en minder aantrekkelijk zijn voor (potentiële) bewoners en bedrijven.

Daarnaast vindt het EESC dat consumenten meerdere waarschuwingen moeten krijgen om hen te beschermen tegen astronomisch hoge rekeningen. Wanneer een consument het plafond van zijn of haar abonnement nadert, moet de exploitant de consument telkens opnieuw waarschuwen wanneer het volume van de eerste waarschuwing is verbruikt, met name tijdens hetzelfde gesprek of datagebruik.

Ten slotte gaat het EESC in op de kwestie van een “redelijk gebruik”. In alle contracten voor mobiele communicatie wordt in verband met roaming verwezen naar een “redelijk gebruik”, maar dit begrip wordt in de verordening niet gedefinieerd. Het EESC betreurt dit. Met de COVID-19-pandemie zijn mensen massaal afhankelijk geworden van onlineactiviteiten en heeft “redelijk gebruik” een hele nieuwe betekenis gekregen. Denk aan Erasmus-studenten die lessen volgen aan een universiteit in het buitenland, via Teams, Zoom of een ander platform. Daardoor verbruiken zij veel data en zullen zij snel hun maandelijkse plafond bereiken. Voor mensen in een dergelijke situatie zou het redelijk zijn dat zij hetzelfde plafond hebben in het land waar zij verblijven als in hun eigen land. (dm)