Viesabonēšana: EESK aicina Eiropas Savienībā izveidot vienotu tarifu zonu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja nesen pieņemtā atzinumā par ierosināto viesabonēšanas noteikumu pārskatīšanu norāda, ka būtu jāpaver cilvēkiem iespēja maksāt vietējo tarifu neatkarīgi no tā, kurā Eiropas Savienības vietā viņi atrodas.

EESK uzskata, ka Eiropas Savienībai, regulējot viesabonēšanas pakalpojumus, ir jāizvirza tāds mērķis kā vienota tarifu zona, kas cilvēkiem, kuriem ir tālruņa abonements Eiropā, paver iespēju zvanīt un patērēt datus saskaņā ar vietējiem tarifiem, to darīt vienādā ātrumā un piekļūt infrastruktūrai neatkarīgi no tā, uz kuru valsti vai no kuras valsts viņi zvana.

EESK atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas ierosināto pārskatīto viesabonēšanas regulējumu un tā mērķus kā pozitīvu soli pareizajā virzienā, taču uzskata, ka būtu jāizvirza plašāki mērķi.

“Komisijas priekšlikuma pamatā ir iecere panākt, ka viesabonēšanas pakalpojumi tiek sniegti ar tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējie pakalpojumi, neierobežojot piekļuvi. Šis ir labs priekšlikums,” sacīja ziņotājs Christophe Lefèvre, kas izstrādāja jūlija plenārsesijā pieņemto EESK atzinumu. “Tomēr Komiteja uzskata, ka nosacījumiem vajadzētu būt tālejošākiem un būtu jānodrošina, ka Eiropas iedzīvotājiem ārzemēs par mobilo saziņu nav jāmaksā vairāk nekā dzimtenē.”

EESK arī uzsver, ka nav pietiekami paredzēt, ka gadījumā, ja līdzīga kvalitāte vai ātrums ir pieejams citas dalībvalsts tīklā, iekšzemes operators nedrīkst apzināti sniegt zemākas kvalitātes viesabonēšanas pakalpojumus. Tas nozīmē, piemēram, ka gadījumā, ja patērētājiem dzimtenē ir pieejams 4G, viņiem kā viesabonentiem nebūtu jālieto 3G, ja valstī, uz kuru viņi ir aizceļojuši, ir pieejams 4G.

Problēma daļēji ir slikta vietējā infrastruktūra, un tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu būt gatavai ieguldīt līdzekļus infrastruktūrā, lai novērstu pastāvošās nepilnības un nodrošinātu, ka tiek likvidēti tā dēvētie “baltie plankumi”, proti, teritorijas, kurās nav atbilstoša platjoslas interneta klājuma un kuras, kā zināms, atrodas lauku apvidos un atbaida iespējamos iedzīvotājus un uzņēmumus.

EESK arī uzstāj, ka jāpieprasa nosūtīt vairākkārtējus brīdinājumus patērētājiem, lai pasargātu viņus no rēķinu šoka. Ja patērētājs tuvojas abonementā paredzētajām robežvērtībām, operatoram būtu pastāvīgi jābrīdina patērētājs ikreiz, kad ir patērēts datu apjoms, kura dēļ tika nosūtīts pirmais brīdinājums, it īpaši tajā pašā zvana vai datu izmantošanas reizē.

Visbeidzot EESK norāda, ka ļoti būtisks ir “godīgas izmantošanas” jautājums. Visos mobilo sakaru līgumos ir minēta godīga izmantošana saistībā ar viesabonēšanu, taču EESK pauž nožēlu par to, ka regulā tā nav definēta. Covid-19 pandēmijas laikā cilvēkiem arvien biežāk ir jādarbojas tiešsaistē, un godīga izmantošana ir ieguvusi pilnīgi jaunu nozīmi. EESK iesaka aizdomāties par to, ko tas nozīmē Erasmus studentam, kas apmeklē ārzemju universitāti un piedalās nodarbībās, izmantojot Teams, Zoom vai kādu citu platformu. Šādā veidā studentiem nākas izmantot daudz datu, un viņi ātri sasniegs savu maksimālo mēneša datu apjomu. Cilvēkiem šādā situācijā godīgums nozīmētu, ka valstī, kuru viņi apmeklē, viņiem tiek noteikta tāda paša robežvērtība kā viņu mītnes valstī. (dm)