Хората би трябвало да се ползват от местните цени за мобилните телефони, където и да се намират в ЕС, заяви Европейският икономически и социален комитет в неотдавна прието становище относно предложеното преразглеждане на правилата на ЕС за роуминга.

Според ЕИСК целта, която ЕС трябва да преследва при регулирането на роуминг услугите, е единна тарифна зона, предлагаща обаждания и потребление на данни на местни цени за всички хора, които имат абонамент за телефон в Европа, с еднаква скорост и достъп до инфраструктура, независимо от това до или от коя държава се обаждат.

Въпреки че приветства предложения от Европейската комисия преглед на регламента за роуминга и неговите цели като положителна стъпка в правилната посока, ЕИСК счита, че следва да се определят по-смели цели.

„Идеята, залегнала в основата на предложението на Комисията, е роуминг услугите да се предоставят при същите условия, както у дома, без никакви ограничения на достъпа. Това е добро предложение“, заяви Кристоф Льофевр, докладчик по становището на ЕИСК, прието на юлската пленарна сесия. „Смятаме обаче, че трябва да надхвърлим условията и да гарантираме, че хората в Европа не трябва да плащат повече за мобилните си комуникации, когато отиват в чужбина.“

Освен това ЕИСК подчертава, че не е достатъчно да се постанови, че когато в мрежата на друга държава членка има сходно качество или скорост, националният оператор не може умишлено да предоставя по-нискокачествена роуминг услуга. Това означава например, че ако даден потребител има 4G връзка у дома, той не трябва да използва 3G, докато използва роуминг, ако в държавата, в която пътува, има 4G мрежа.

Проблемът се дължи отчасти на лошата местна инфраструктура, поради което ЕС следва да бъде готов да инвестира в инфраструктура, за да се преодолеят съществуващите пропуски и да се гарантира, че няма „бели петна“, т.е. региони с недостатъчно широколентово покритие с интернет, за много от които е известно, че се намират в селските райони и които изместват потенциални жители и предприятия.

Освен това ЕИСК настоява, че е необходимо да се изисква изпращането на многократни предупреждения до потребителите за защита от шокови сметки. Когато наближава ограничението на абонамента, операторът следва да продължи да предупреждава потребителя всеки път, когато обемът, определен за предишното предупреждение, е бил използван отново, особено по време на същата сесия за повикване или използване на данни.

Накрая, ЕИСК посочва, че въпросът за разумното ползване е от решаващо значение. Въпреки че във всички договори за мобилни комуникации във връзка с роуминга се говори за разумно ползване, ЕИСК изразява съжаление, че в регламента не му е дадено определение. С пандемията от COVID-19 хората започнаха да разчитат в голяма степен на онлайн дейности, а разумното ползване придоби ново значение. Помислете какво означава това за студент по програма „Еразъм“, който следва в университет в чужбина и има часове по Teams, Zoom или на друга платформа. Така използва много данни и бързо ще достигне своя месечен лимит. Справедливо би било хората в такава ситуация да имат същия лимит в страната, в която посещават, както в родната си страна. (dm)