Verkkovierailut: ETSK peräänkuuluttaa yhtä, koko EU:n kattavaa hinta-aluetta

Ihmisten tulisi pystyä käyttämään matkapuhelimiaan paikalliseen hintaan kaikkialla EU:n alueella, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa verkkovierailusääntöjen tarkistamisesta äskettäin antamassaan lausunnossa.

Yksi hinta-alue, jolla kaikki kuluttajat, joilla on puhelinliittymä Euroopassa, voivat soittaa ja käyttää dataa ”paikalliseen” hintaan samalla nopeudella ja samaa infrastruktuuria hyödyntäen riippumatta soittajan tai puhelun vastaanottajan maasta: tämä on ETSK:n mielestä tavoite, johon EU:n tulisi pyrkiä verkkovierailupalvelujen sääntelyssä.

Komitea pitää Euroopan komission ehdottamaa verkkovierailuasetuksen tarkistamista ja sen päämääriä myönteisenä askeleena oikeaan suuntaan mutta katsoo, että tavoite olisi asetettava korkeammalle.

”Komission ehdotus perustuu ajatukseen, että verkkovierailupalveluja tulisi tarjota samoin ehdoin kuin kotimaassa, ilman minkäänlaisia käyttörajoituksia. Tämä on hyvä ehdotus”, heinäkuun täysistunnossa hyväksytyn ETSK:n lausunnon esittelijä Christophe Lefèvre totesi. ”Komitea katsoo kuitenkin, että meidän tulisi mennä sopimusehtoja pitemmälle ja varmistaa, ettei ihmisten tarvitse Euroopassa liikkuessaan maksaa mobiiliviestinnästään enempää kuin kotimaassaan.”

ETSK:n mielestä ei myöskään riitä, että säädetään, että jos toisen jäsenvaltion verkossa on saatavilla samanlaatuisia palveluja tai vastaavia nopeuksia, kyseisen maan operaattorin ei pitäisi tarkoituksellisesti tarjota heikompilaatuista verkkovierailupalvelua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kuluttajilla on kotonaan 4G-yhteys, heidän ei pitäisi joutua verkkovierailun aikana käyttämään 3G-verkkoa, jos kohdemaassa on 4G saatavilla.

Osa ongelmaa on heikko paikallinen infrastruktuuri, minkä vuoksi EU:n tulisi myös olla valmis investoimaan infrastruktuuriin olemassa olevien puutteiden korjaamiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei EU:sta löydy enää katvealueita eli alueita, joilla laajakaistaverkon kattavuus on riittämätön. Katvealueista monet sijaitsevat maaseudulla ja vähentävät uusien asukkaiden ja yritysten halukkuutta asettautua sinne.

Lisäksi ETSK painottaa tarvetta vaatia, että kuluttajien suojelemiseksi yllätyksellisen suurilta laskuilta, heille on lähetettävä toistuvia varoituksia. Kun kulutusraja on lähestymässä, operaattorin olisi lähetettävä uusi varoitus kuluttajalle aina, kun ensimmäisen kulutusrajan mukainen määrä on jälleen kulutettu, ennen kaikkea jos on kyse samasta puhelusta tai datankäyttökerrasta.

Lopuksi ETSK nostaa esiin kohtuullista käyttöä koskevan kysymyksen. Kaikissa matkaviestintäsopimuksissa mainitaan kohtuullinen käyttö verkkovierailun yhteydessä, ja ETSK pitää valitettavana, ettei asetuksessa määritellä sitä. Ihmiset ovat covid-19-pandemian myötä tukeutuneet vahvasti verkkotoimintaan, ja kohtuullinen käyttö on saanut aivan uuden merkityksen. Ajatellaanpa vaikka Erasmus-opiskelijaa, joka etäopiskelee ulkomailla Teamsin, Zoomin tai jonkin muun alustan välityksellä. Tämä kuluttaa paljon dataa, ja kuukausittainen yläraja tulee nopeasti vastaan. Kohtuullisuus tarkoittaisi sitä, että ihmisillä olisi tällaisessa tilanteessa oleskelumaassaan sama kulutusraja kuin kotimaassaan. (dm)