Roaming: EØSU opfordrer til, at der indføres en fælles takstzone i hele EU

Man bør kun betale den lokale takst, når man bruger sin mobiltelefon, hvor som helst i EU, påpeger Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i en udtalelse om et forslag til revision af EU's roamingregler, som blev vedtaget for nyligt.

Én og samme takstzone, hvor dataforbrug og opkald takseres efter lokal takst for de forbrugere, som har et telefonabonnement i Europa, med samme hastighed og adgang til infrastruktur, uanset hvilket land opkaldet foretages fra eller modtages i: det er efter EØSU's mening det mål, som EU bør efterstræbe i sin lovgivning om roamingtjenester.

Udvalget ser Kommissionens forslag om at revidere roamingforordningen og målene deri som et skridt i den rigtige retning, men mener, at der bør opstilles mere ambitiøse mål.

"Idéen med Kommissionens forslag er, at roamingtjenester bør ydes på samme vilkår som derhjemme uden nogen adgangsrestriktioner. Det er et godt forslag," sagde Christophe Lefèvre, ordfører for EØSU's udtalelse, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i juli. "Vi mener dog, at man bør se på mere end vilkårene og sørge for, at ingen i Europa skal betale mere for deres mobilkommunikation, når de rejser til udlandet."

EØSU understreger også, at det ikke er nok at fastsætte regler om, at indenlandske teleselskaber ikke bevist må yde roamingtjenester af ringere kvalitet, hvis nettet i en anden medlemsstat er i stand til at yde tjenester af samme kvalitet og hastighed. Det betyder for eksempel, at forbrugere, som har 4G-forbindelse i hjemlandet, ikke må være tvunget til at bruge 3G, når de benytter roamingtjenester, hvis der findes 4G i det land, de rejser til.

En del af problemet er dårlig lokal infrastruktur, og derfor må EU også være parat til at investere i infrastruktur for at udfylde de eksisterende huller og sørge for, at der ikke findes såkaldte "hvide områder", dvs. områder, med utilstrækkelig bredbåndsdækning. De findes især i landdistrikterne, hvor de afskrækker potentielle nye indbyggere og virksomheder fra at flytte til.

EØSU insisterer desuden på, at der skal være pligt til at sende flere advarsler til forbrugerne for at beskytte dem mod chokregninger. Når forbrugerne nærmer sig loftet for deres abonnement, skal teleselskaberne på ny sende dem en advarsel, hver gang den mængde, der blev fastsat for den første advarsel, er blevet forbrugt igen, navnlig under samme opkalds- eller dataforbrugssession.

Endelig påpeger EØSU, at det er vigtigt at tage hånd om spørgsmålet om rimeligt forbrug. Alle mobilkommunikationsaftaler nævner rimeligt forbrug i forbindelse med roaming, men EØSU beklager, at begrebet ikke defineres i forordningen. Med covid-19-pandemien er folk i høj grad blevet afhængige af onlineaktiviteter, og rimeligt forbrug har fået en helt ny betydning. Tænk på, hvad det betyder for en Erasmusstuderende, der studerer på et universitet i udlandet og følger undervisningen på Teams, Zoom eller en anden platform, påpeger EØSU. Det giver et stort dataforbrug, og den studerende vil hurtigt ramme det månedlige loft. Det ville være rimeligt, hvis folk i en sådan situation havde det samme loft i det land, de besøger, som i deres hjemland. (dm)