Mobiltelefon-használat helyi tarifákkal mindenütt az EU-ban – ezt szorgalmazza az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az uniós barangolási szabályok javasolt felülvizsgálatáról szóló, nemrégiben elfogadott véleményében.

Egy egységes tarifaövezet, mely „helyi” tarifájú hívásokat és adatfogyasztást tesz lehetővé minden olyan telefonhasználó számára, aki Európában telefonos előfizetéssel rendelkezik, és mindezt a hívás vagy a fogadás országától függetlenül azonos sávszélesség és infrastruktúra-hozzáférés mellett: az EGSZB véleménye szerint ez az a cél, amelyet az EU-nak a barangolási szolgáltatások szabályozása során szem előtt kell tartania.

Noha a barangolásról szóló rendelet és az abban szereplő célkitűzések Európai Bizottság által javasolt felülvizsgálatát a helyes irányba tett lépésként üdvözli, az EGSZB ambiciózusabb célt szeretne látni.

„Az Európai Bizottság javaslata mögött az áll, hogy a barangolási szolgáltatásokat belföldi feltételek mellett, hozzáférési korlátozások nélkül kell kínálni. Ez jó javaslat” – jelentette ki Christophe Lefèvre, a júliusi plenáris ülésen elfogadott EGSZB-vélemény előadója. „Ennél továbbmenve azonban biztosítanunk kell, hogy Európában az emberek ne fizessenek többet mobil kommunikációjukért, ha külföldre utaznak.”

Az EGSZB álláspontja szerint az sem elegendő, ha előírjuk, hogy a belföldi szolgáltatók nem nyújthatnak szándékosan rosszabb barangolási szolgáltatásokat, ha egy másik tagállam hálózatán hasonló minőség vagy sebesség áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy ha a fogyasztó belföldön hozzáfér a 4G hálózathoz, akkor ne kelljen külföldön 3G hálózatra váltania, ha az adott országban elérhető a 4G.

A probléma részét képezi a gyenge helyi infrastruktúra is, ezért az EU-nak arra is készen kell állnia, hogy a meglévő hiányosságok pótlására beruházzon az infrastruktúrába. Meg kell szüntetni a „fehér foltokat”, például olyan régiók esetében, amelyek nem rendelkeznek megfelelő szélessávú lefedettséggel, és amelyek közül sok köztudottan vidéki területeken található és nem vonzó a potenciális lakosok és vállalkozások számára.

Az EGSZB emellett sürgeti, hogy több alkalommal küldjenek figyelmeztetést a fogyasztóknak, hogy megvédjék őket a számlasokktól. Az előfizetésben foglalt adatkorlátok megközelítésekor a hálózatüzemeltetőnek újra figyelmeztetnie kellene a fogyasztót minden alkalommal, amikor az az első figyelmeztetéshez meghatározott mennyiséget ismét felhasználta, különösen akkor, amikor ez egyazon hívás vagy adatfelhasználás során történik.

Végezetül az EGSZB döntő fontosságúnak tartja a méltányos használat kérdését. Bár minden mobiltávközlési szerződés említést tesz a barangolással kapcsolatos méltányos használatról, az EGSZB sajnálja, hogy a rendelet azt nem határozza meg pontosan. A Covid19-világjárvány következtében az online tevékenység drámaian megnövekedett, és a méltányos használat teljesen új értelmet nyert. Az EGSZB szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ez mit jelent azoknak az Erasmus-hallgatóknak, akik külföldi egyetemen, Teams, Zoom vagy bármely más platform segítségével követik óráikat. A rengeteg felhasznált adat miatt ezek a diákok gyorsan elérik a havi felső határt. A méltányos használat ilyen esetekben úgy lenne tisztességes, ha a külföldön tartózkodók ugyanolyan felső határral rendelkeznének, mint a hazájukban. (dm)