Nulová tolerance obtěžování díky novému kodexu chování EHSV

Větší srozumitelnost, větší finanční transparentnost, přísná pravidla týkající se obtěžování a tvrdší sankce za jejich nedodržování – to jsou hlavní změny kodexu chování, o kterých 28. ledna 2021 hlasovali členové EHSV. Jedná se o první milník reformy Výboru, kterou započalo nové vedení EHSV.

Nová pravidla obsahují řadu vylepšení, jejichž účelem je skutečně předcházet obtěžování a účinně řešit případy nepatřičného chování. Nejvyšší prioritou je prevence, nicméně nyní bude možné uvalit na člena Výboru v případě potvrzeného pochybení řadu sankcí.

Posílení kodexu chování slíbila na začátku svého předsednictví vloni v říjnu předsedkyně EHSV Christa Schweng. „Tomuto slibu jsme dostáli. Skvělá práce komise pro jednací řád zajistila tomuto návrhu širokou podporu. Dokazuje to naši oddanost vysokým etickým normám a moderním a transparentním metodám práce,“ řekla paní Schweng.

V případě obvinění z nepatřičného chování bude celou záležitost vyšetřovat nový etický výbor, který bude mít jasně určenou pravomoc provádět vyšetřování. Etickému výboru budou moci předkládat stížnosti jak členové, tak zaměstnanci EHSV. Bude-li probíhat vyšetřování, bude každá uznaná oznamující osoba chráněna a výbor bude úzce spolupracovat s úřadem OLAF.

V závislosti na výsledku vyšetřování a závažnosti nepatřičného chování mohou být na členy uvaleny sankce, například:

  • odvolání z jedné nebo více funkcí, které ve Výboru zastávají,
  • náprava způsobené újmy,
  • dočasná ztráta příspěvků, které jsou členům vypláceny,
  • pozastavení účasti na všech nebo některých činnostech EHSV nebo na služebních cestách,
  • zákaz zastupovat EHSV na vnitrostátních, interinstitucionálních nebo mezinárodních fórech,
  • ztráta práv na přístup k důvěrným nebo utajovaným informacím.

V nejzávažnějších případech bude rovněž možné vyloučit člena z EHSV.

Aktualizovaná pravidla také dále zvyšují finanční transparentnost, zejména co se týče proplácení výdajů za služební cesty a činnosti členů. Členové budou mít povinnost každý rok předložit prohlášení o finančních zájmech, které bude dostupné na internetové stránce EHSV. Tento dokument rovněž vyjasňuje případy možného střetu zájmů.

Změny vyplývají z žádostí a doporučení Evropského parlamentu a z doporučení evropského veřejného ochránce práv a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).