Podcast „Pohled z místní perspektivy“ zahajuje svou druhou sezónu dílem, který je věnován novému evropskému víceletému finančnímu rámci (VFR). Naši čtyři hosté hovoří o tom, jaká pozitiva a jaká negativa tato dlouho očekávaná dohoda přináší.

Podcast „Pohled z místní perspektivy“ zahajuje svou druhou sezónu dílem, který je věnován novému evropskému víceletému finančnímu rámci (VFR). Naši čtyři...Číst dále

Podcast „Pohled z místní perspektivy“ zahajuje svou druhou sezónu dílem, který je věnován novému evropskému víceletému finančnímu rámci (VFR). Naši čtyři hosté hovoří o tom, jaká pozitiva a jaká negativa tato dlouho očekávaná dohoda přináší.

Jan Olbrycht, poslanec Evropského parlamentu a spoluzpravodaj k tématu VFR, vysvětluje, proč byla jednání tak obtížná, a vyzdvihuje rovněž význam nového programu „EU pro zdraví“. Stefano Palmieri, předseda sekce ECO v Evropském hospodářském a sociálním výboru, vidí příležitost pro modernizaci evropského hospodářského a sociálního systému. Svou vizi občanské společnosti nastiňuje společně se dvěma dalšími řečnicemi, jimiž jsou Gabriella Civico, členka řídicího výboru organizace Civil Society Europe Zsuzsanna Szabó, novinářka a členka Nadace Res Publica. Sdílejí podobné obavy týkající se vlastních zdrojů EU a nedostatků nového mechanismu podmíněnosti v oblasti právního státu.

Skrýt