Zéró tolerancia a zaklatással szemben az EGSZB új magatartási kódexe szerint

Nagyobb egyértelműség, jobb pénzügyi átláthatóság, szigorú szabályok a zaklatásra vonatkozóan és a szabálysértések szigorúbb szankcionálása. 2021. január 28-án az EGSZB tagjai magatartási kódexük átfogó módosítására szavaztak. Ez az első mérföldkő az EGSZB reformjában, amelyet az EGSZB új vezetése kíván véghez vinni.

Az új szabályok számos javítást tartalmaznak a zaklatás hatékony megelőzésére és a kötelezettségszegés eseteinek megfelelő kezelésére. Míg a megelőzés jelenti az első számú prioritást, a magatartási kódex most már lehetővé teszi azt is, hogy különféle szankciókat rójanak ki az EGSZB-tagokra bizonyítottan jogellenes magatartás esetén.

Christa Schweng EGSZB-elnök tavaly októberben, elnökségének kezdetén ígéretet tett a magatartási kódex megerősítésére. „Ezt az ígéretet beváltotttuk. Az eljárási szabályzati bizottság nagyszerű munkája biztosította e javaslat széles körű támogatottságát. Ez bizonyítja elkötelezettségünket a magas szintű etikai normák és a korszerű, átlátható munkamódszerek iránt” – fejtette ki Christa Schweng.

A vélelmezett kötelességszegés eseteit az új etikai bizottság vizsgálja majd, amely egyértelműen meghatározott vizsgálati hatáskörrel fog rendelkezni. Az EGSZB tagjai és munkatársai egyaránt nyújthatnak be panaszt az etikai bizottsághoz. Amennyiben vizsgálatra kerül sor, minden elismert visszaélést bejelentő személy védelmét biztosítják, és az EGSZB szorosan együttműködik majd az OLAF-fal.

A vizsgálat eredményétől és a kötelességszegés súlyosságától függően a tagokra számos szankciót róhatnak ki, többek között:

  • a tag felmentése az EGSZB-ben betöltött egy vagy több tisztségéből,
  • az okozott kár megtérítése,
  • a tagoknak járó juttatások folyósításának ideiglenes szüneteltetése,
  • az EGSZB valamennyi vagy néhány tevékenységében, illetve kiküldetésében való részvétel felfüggesztése,
  • az EGSZB bármely nemzeti, intézményközi vagy nemzetközi fórumon való képviseletének tilalma,
  • a bizalmas vagy minősített adatokhoz való hozzáférés jogának megvonása.

A legsúlyosabb esetekben a tag EGSZB-ből való kizárása is lehetséges.

Az aktualizált szabályok emellett tovább növelik a pénzügyi átláthatóságot, különösen a tagok kiküldetésekhez és tevékenységekhez kapcsolódó költségtérítését illetően. A tagoknak minden évben pénzügyi nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amely elérhető lesz az EGSZB honlapján. A magatartási kódex az esetleges összeférhetetlenségi eseteket is tisztázza.

A módosítások követik az Európai Parlament kéréseit és ajánlásait, valamint az európai ombudsman és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlásait.