Den europeiska gröna given

This page is also available in:

Den 11 december 2019 lanserade kommissionen den europeiska gröna given för att stärka EU:s åtagande om att ta itu med de klimat- och miljörelaterade utmaningarna, vilket är denna generations viktigaste uppgift. Målet med den europeiska gröna given är att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi genom att säkerställa att

 • det senast 2050 inte längre ska förekomma några nettoutsläpp av växthusgaser,
 • den ekonomiska tillväxten inte längre är kopplad till ökad resursanvändning,
 • ingen person eller plats lämnas på efterkälken.

För att förverkliga den europeiska gröna given genomför EU ett omfattande paket med initiativ, inklusive politiska förslag och lagstiftningsförslag samt utveckling och modernisering av finansiella instrument.

EESK har efterlyst en ”grön och social giv” och betonat den nära kopplingen mellan den gröna given och social rättvisa. Det är mycket viktigt att alla berörda parter kan göra sig hörda för att man ska kunna främja morgondagens hållbara och konkurrenskraftiga företag i en hälsosam miljö.

I den europeiska gröna given lades stark tonvikt på investeringar och finansiering av den gröna och hållbara omställningen. Den gröna given är Europas livlina ut ur covid-19-pandemin. En tredjedel av investeringarna på 1,8 biljoner euro från återhämtningsplanen NextGenerationEU och EU:s sjuåriga budget finansierar den europeiska gröna given. Denna ökning av finansieringsmöjligheterna syftar till att omvandla krisen till en omdanande möjlighet för Europas framtid.

EESK spelar en avgörande roll i övervakningen av genomförandet av initiativen och åtgärderna inom ramen för den europeiska gröna given. Kommittén utarbetar yttranden och anordnar verksamhet (se sidomenyn till vänster) för att se till att EU-institutionerna beaktar det organiserade civila samhällets synpunkter och att initiativen inom ramen för den gröna given är förenliga med de ekonomiska, sociala och samhälleliga förhållandena på fältet.

Den europeiska gröna givens övergripande och allomfattande karaktär gör att alla EESK-sektioner och CCMI arbetar med den.

 • Antagna on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Dokumentreferens
  TEN/727-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: The Single European Railway area
 • Antagna on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Dokumentreferens
  TEN/725-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Methane Strategy
 • Antagna on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Dokumentreferens
  TEN/724-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  EESC opinion: State of the Energy Union Report 2020 and Assessment of National Energy and Climate Plans
 • Antagna on 24/03/2021 - Bureau decision date: 15/09/2020
  Dokumentreferens
  CCMI/177-EESC-2020
  Workers - GR II
  Romania
  (Slovakia

  In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

  EESC opinion: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability
 • Antagna on 24/02/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Dokumentreferens
  TEN/723-EESC-2020-04884
  Workers - GR II
  France
  Employers - GR I
  Romania
  EESC opinion: A Renovation Wave for Europe
 • Antagna on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Dokumentreferens
  TEN/718-EESC-2020
  Workers - GR II
  France

  The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

  EESC opinion: Hydrogen strategy (Communication)
 • Antagna on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Dokumentreferens
  TEN/717-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany

  The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

  EESC opinion: EU Strategy for Energy System Integration
 • Antagna on 02/12/2020 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Dokumentreferens
  SOC/659-EESC-2020
  EESC opinion: Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
 • Antagna on 02/12/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Dokumentreferens
  SOC/636-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Lithuania

  This opinion is being prepared at a time where the shift to a low-carbon economy is more urgent than ever and where new "green" occupations emerge and existing jobs need to be "greened". This implies needs for new skill sets, which necessitate updated curricula or even new qualifications across education and training levels. These new "green skills" can range from very technical and job-specific skills to "softer" skills such as responsible use of resources, which can be relevant across occupations, levels of hierarchy and sectors. While the "greening" of the economy creates skill needs, particularly in specific sectors such as energy and resource efficiency, construction and manufacturing, moving towards a circular economy creates "green" skill needs across the board.

  EESC opinion: Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all (own-initiative opinion)
 • Antagna on 29/10/2020 - Bureau decision date: 28/05/2020
  Dokumentreferens
  ECO/520-EESC-2020
  Workers - GR II
  Malta

  This additional opinion updates and complements the proposals made in the original ASGS opinion, adopted in February this year. The EESC welcomes the step forward towards embracing a more social, inclusive and sustainable economic model, particularly given the economic and social effects of COVID-19. To support the economic recovery and public investment, and in support of a digital and green transformation, the EESC believes that a revision of the Stability and Growth Pact, flexibility in state aid rules and a rethink of tax policy is necessary. Well-resourced public health measures and social security systems are likewise of vital importance. The EESC also welcomes the Commission's proposals for Next Generation EU and sees the ASGS as an opportunity for the EU to shift towards an economic model that gives equal weighing to both economic and social objectives.

  EESC opinion: The Annual Sustainable Growth Strategy 2020 (additional opinion)