Den europeiska gröna given

This page is also available in

Den 11 december 2019 lanserade kommissionen den europeiska gröna given för att stärka EU:s åtagande om att ta itu med de klimat- och miljörelaterade utmaningarna, vilket är denna generations viktigaste uppgift. Målet med den europeiska gröna given är att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi genom att säkerställa att

  • det senast 2050 inte längre ska förekomma några nettoutsläpp av växthusgaser,
  • den ekonomiska tillväxten inte längre är kopplad till ökad resursanvändning,
  • ingen person eller plats lämnas på efterkälken.

För att förverkliga den europeiska gröna given genomför EU ett omfattande paket med initiativ, inklusive politiska förslag och lagstiftningsförslag samt utveckling och modernisering av finansiella instrument.

EESK har efterlyst en ”grön och social giv” och betonat den nära kopplingen mellan den gröna given och social rättvisa. Det är mycket viktigt att alla berörda parter kan göra sig hörda för att man ska kunna främja morgondagens hållbara och konkurrenskraftiga företag i en hälsosam miljö.

I den europeiska gröna given lades stark tonvikt på investeringar och finansiering av den gröna och hållbara omställningen. Den gröna given är Europas livlina ut ur covid-19-pandemin. En tredjedel av investeringarna på 1,8 biljoner euro från återhämtningsplanen NextGenerationEU och EU:s sjuåriga budget finansierar den europeiska gröna given. Denna ökning av finansieringsmöjligheterna syftar till att omvandla krisen till en omdanande möjlighet för Europas framtid.

EESK spelar en avgörande roll i övervakningen av genomförandet av initiativen och åtgärderna inom ramen för den europeiska gröna given. Kommittén utarbetar yttranden och anordnar verksamhet (se sidomenyn till vänster) för att se till att EU-institutionerna beaktar det organiserade civila samhällets synpunkter och att initiativen inom ramen för den gröna given är förenliga med de ekonomiska, sociala och samhälleliga förhållandena på fältet.

Den europeiska gröna givens övergripande och allomfattande karaktär gör att alla EESK-sektioner och CCMI arbetar med den.

Displaying 61 - 70 of 100

Pages

Opinion
Antagna on 18/09/2020
Dokumentreferens: 
NAT/788-EESC-2020

This opinion will look into the possibilities to engage with young people in a formal way at institutional level and provide the building blocks for a new structured approach to youth engagement at EU level.

EESK:s yttrande: Towards structured youth engagement on climate and sustainability in the EU decision-making process (own-initiative opinion)

Opinion
Antagna on 18/09/2020
Dokumentreferens: 
TEN/706-EESC-2020

EESK:s yttrande: Between a trans-European super grid and local energy islands – the right mix of decentralised solutions and centralised structures for an economically, socially and ecologically sustainable energy transition

Opinion
Antagna on 18/09/2020
Dokumentreferens: 
NAT/794-EESC-2020

EESK:s yttrande: Digitalisation and Sustainability – status quo and need for action in civil society perspective (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
Antagna on 18/09/2020
Dokumentreferens: 
REX/532-EESC-2020

Key points

Global supply chains (GSC) are key and complex in economic activities across the world and in global trade. Economic growth, job creation and entrepreneurship are also contested by evidence of negative implications for working conditions as well as for sustainability in some supply chains.

The COVID-19 crisis has unveiled the serious downfalls related to highly fragmented and undiversified supply chains. It exposed the vulnerability of workers' health and safety, and it highlighted violations of human rights. Trade will have to play a key role in promoting a sustainable economic recovery. However, stronger instruments need to deliver on a socially and environmentally responsible business, trade and investment agenda.

GSC need to become more resilient, diversified and responsible, and ambitious actions need to ensure they contribute to a fairer economic and social model, based on sustainability and decent work.

EESK:s yttrande: Sustainable supply chains and decent work in international trade (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
Antagna on 18/09/2020
Dokumentreferens: 
CCMI/176-EESC-2020

Securing sustainable access to raw materials, including metals, industrial minerals and construction raw materials, and particularly Critical Raw Materials (CRM), is of high importance for the EU economy. However, the EU is confronted with a number of technological and environmental challenges along the entire production value chain of primary and secondary raw materials.

EESK:s yttrande: Digital Mining in Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials (own-initiative opinion)

Pages