Den europeiska gröna given

This page is also available in:

Den 11 december 2019 lanserade kommissionen den europeiska gröna given för att stärka EU:s åtagande om att ta itu med de klimat- och miljörelaterade utmaningarna, vilket är denna generations viktigaste uppgift. Målet med den europeiska gröna given är att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi genom att säkerställa att

 • det senast 2050 inte längre ska förekomma några nettoutsläpp av växthusgaser,
 • den ekonomiska tillväxten inte längre är kopplad till ökad resursanvändning,
 • ingen person eller plats lämnas på efterkälken.

För att förverkliga den europeiska gröna given genomför EU ett omfattande paket med initiativ, inklusive politiska förslag och lagstiftningsförslag samt utveckling och modernisering av finansiella instrument.

EESK har efterlyst en ”grön och social giv” och betonat den nära kopplingen mellan den gröna given och social rättvisa. Det är mycket viktigt att alla berörda parter kan göra sig hörda för att man ska kunna främja morgondagens hållbara och konkurrenskraftiga företag i en hälsosam miljö.

I den europeiska gröna given lades stark tonvikt på investeringar och finansiering av den gröna och hållbara omställningen. Den gröna given är Europas livlina ut ur covid-19-pandemin. En tredjedel av investeringarna på 1,8 biljoner euro från återhämtningsplanen NextGenerationEU och EU:s sjuåriga budget finansierar den europeiska gröna given. Denna ökning av finansieringsmöjligheterna syftar till att omvandla krisen till en omdanande möjlighet för Europas framtid.

EESK spelar en avgörande roll i övervakningen av genomförandet av initiativen och åtgärderna inom ramen för den europeiska gröna given. Kommittén utarbetar yttranden och anordnar verksamhet (se sidomenyn till vänster) för att se till att EU-institutionerna beaktar det organiserade civila samhällets synpunkter och att initiativen inom ramen för den gröna given är förenliga med de ekonomiska, sociala och samhälleliga förhållandena på fältet.

Den europeiska gröna givens övergripande och allomfattande karaktär gör att alla EESK-sektioner och CCMI arbetar med den.

 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  CCMI/180-EESC-2021-01-01-02384
  Employers - GR I
  Romania
  (Austria

  The EU is the world's biggest producer of glass with a market share of around one third of total world production. The industry is known for the quality of its products, its capacity for technological innovation and its skilled labour force. The glass industries comprise five sectors covering different glass products, applications and markets: containers, flat glass, glass fibre, special glasses and domestic glass.

  EESC opinion: Glass in Europe at a crossroads: delivering a greener, energy-efficient industry, while enhancing competitiveness and maintaining quality jobs (own-initiative opinion)
  HEARING in the framework of the EESC study group CCMI/180 - Glass in Europe
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  INT/944-EESC-2021-01-01-02922-00-00-AC-TRA
  Employers - GR I
  France

  Micro enterprises and SMEs (MSME) in all fields need good conditions to survive the health and economic crisis and unlock their potential so that they can grow and create jobs. This opinion examines alternatives to address the administrative ("paper tax") burden on MSMEs, particularly in view of current transparency and disclosure measures to achieve the EU's social and environmental objectives.

  EESC opinion: Reconciling ambitious sustainable and social objectives with an enabling environment for micro, small and medium-sized enterprises
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 23/03/2021
  Reference
  TEN/744-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: ReFuelEU Aviation
 • Adopted on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Reference
  NAT/816-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture
 • Adopted on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Reference
  NAT/818-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Austria
  EESC opinion: Action Plan for the development of EU organic production
 • Adopted on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Reference
  NAT/817-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Finland
  EESC opinion: New approach for a sustainable blue economy in the EU
 • Adopted on 07/07/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  TEN/747-EESC-2021-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: Intermodal transport and multimodal logistics – making modes complementary in greening transport (own-initiative opinion)
 • Adopted on 07/07/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Reference
  SOC/679-EESC-2021-01-01

  In this opinion, the EESC underlines that the Action Plan on the European Pillar of Social Rights should be based on concreteness and tangibility, with actions that are measurable and accompanied by monitoring frameworks jointly agreed among relevant stakeholders and encompassing the social, environmental, and economic criteria. The EESC acknowledges the diversity and the common basis of social models across the EU. Competitiveness and higher productivity based on skills and knowledge are a sound recipe for maintaining the well-being of European societies. The EESC further believes that greater efforts can be made at EU and Member State level in the area of combating poverty, in line with the first Sustainable Development Goal under the UN 2030 Agenda.

  EESC opinion: Action plan on the implementation of the European Pillar of Social Rights
 • Adopted on 07/07/2021 - Bureau decision date: 26/01/2021
  Reference
  NAT/815-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Greece
  Diversity Europe - GR III
  Lithuania
  EESC opinion: New EU strategy on adaptation to climate change
  New EU strategy on adaptation to climate change
 • Adopted on 09/06/2021 - Bureau decision date: 26/01/2021
  Reference
  SOC/677-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Poland
  Employers - GR I
  Bulgaria

  In this opinion the EESC:

  • Welcomes Europe's Beating Cancer Plan as a milestone in the fight against cancer and calls for a concrete roadmap for its implementation, with performance indicators, realistic timeframes and close involvement of Social Partners (SP) and Civil Society Organisations (CSO).
  • Considers important that the EU and Member States ensure  the availability of igh-quality, accessible healthcare infrastructure and effective support systems for patients' physical and mental well-being.
  • Asks for the negative consequences caused by the COVID-19 pandemic in accessing to health services to be urgently addressed, recognising as well the supportive role SP and CSO can play in this area. 
  EESC opinion: Europe's beating cancer plan