Gemensamma rådgivande kommittén EU–Chile

EU har närmare förbindelser med Chile än med många andra länder i regionen. Det associeringsavtal som undertecknades 2002 är en av de äldsta associeringarna, och den kommande uppdateringen kommer sannolikt att stärka banden. EESK har haft smidiga kontakter med det chilenska civila samhället under årens lopp, framför allt genom möten mellan det organiserade civila samhället i EU och Latinamerika vartannat år.

Sedan oktober 2016 har detta förhållande tagit formen av en gemensam rådgivande kommitté, vilket innebär en närmare och mer strukturerad dialog mellan det civila samhället i de båda regionerna och med deras respektive politiska myndigheter. Den gemensamma rådgivande kommittén har inrättats mellan EESK och partner och organisationer i det civila samhället i Chile. Den består av medlemmar från båda sidor som företräder arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper. Den gemensamma rådgivande kommittén sammanträder en gång om året för att diskutera och gör det möjligt för civilsamhällesorganisationer från båda sidor att diskutera frågor av gemensamt intresse och att följa upp moderniseringen av associeringsavtalet.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine