ELi ja Tšiili ühine nõuandekomitee

This page is also available in

ELi suhted Tšiiliga on ühed tihedamad selles piirkonnas. 2002. aastal sõlmitud assotsieerimisleping märgib ühte kõige kauem kestnud assotsiatsiooni ja selle eelseisev ajakohastamine tugevdab tõenäoliselt sidemeid. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on aastate jooksul olnud sujuv kontakt Tšiili kodanikuühiskonnaga, peamiselt iga kahe aasta järel toimuvate ELi ja Ladina-Ameerika organiseeritud kodanikuühiskonna koosolekute abil.

Alates 2016. aasta oktoobrist on see suhe toimunud ühise nõuandekomitee vormis, kajastades tihedamat, struktureeritumat dialoogi kodanikuühiskonna vahel kummaski piirkonnas ja nende vastavate poliitiliste ametiasutustega. Ühine nõuandekomitee on loodud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Tšiili kodanikuühiskonna partnerite ja organisatsioonide vahel. See koosneb liikmetest mõlemalt poolelt, esindades tööandjate ja töötajate organisatsioone ning teisi huvirühmi. Ühine nõuandekomitee kohtub kord aastas, et arutelu pidada, ja võimaldab mõlema poole kodanikuühiskonna organisatsioonidel arutada ühist huvi pakkuvaid teemasid ja jälgida assotsieerimislepingu ajakohastamist.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine