Smíšený poradní výbor EU-Chile

This page is also available in

Vztahy EU s Chile patří k nejužším v tomto regionu. Dohoda o přidružení uzavřená v roce 2002 je jedním z nejdéle trvajících přidružení a její nadcházející aktualizace vazby pravděpodobně upevní. EHSV má již řadu let pravidelné kontakty s chilskou občanskou společností především v rámci setkání organizované občanské společnosti zemí EU a Latinské Ameriky, která se konají jednou za dva roky.

Od října 2016 má tento vztah podobu smíšeného poradního výboru, který zajišťuje intenzivnější, strukturovanější dialog mezi občanskou společností v obou regionech a s jejich příslušnými politickými orgány. Smíšený poradní výbor byl zřízen mezi EHSV a partnery a organizacemi z řad občanské společnosti v Chile. Skládá se ze členů za každou smluvní stranu, kteří jsou zástupci zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací a dalších zájmových skupin. Jednou ročně se koná diskusní schůze smíšeného poradního výboru, na níž mohou organizace občanské společnosti z obou stran projednávat otázky společného zájmu a dohlížet na aktualizaci dohody o přidružení.