Det blandede rådgivende udvalg EU/Chile

EU's forbindelser med Chile er nogle af de tætteste i regionen. Associeringsaftalen, der blev underskrevet i 2002, repræsenterer nogle af de ældste samarbejdsrelationer, og de vil sandsynligvis kun blive styrket med den forestående ajourføring af aftalen. EØSU har igennem årene løbende været i kontakt med det chilenske civilsamfund, først og fremmest via møderne mellem det organiserede civilsamfund i Latinamerika og EU, der finder sted hvert andet år.

Siden oktober 2016 er disse forbindelser blevet formaliseret inden for rammerne af et blandet rådgivende udvalg, og der er således blevet etableret en tættere, mere struktureret dialog mellem civilsamfundet i de to regioner og deres respektive politiske myndigheder. Det blandede rådgivende udvalg er etableret af EØSU og chilenske civilsamfundspartnere og -organisationer. Det består af medlemmer fra hver side, repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og andre interessegrupper. Det blandede rådgivende udvalg mødes en gang om året til drøftelser og giver civilsamfundsorganisationer fra begge sider mulighed for at indgå i en debat om emner af fælles interesse og følge op på ajourføringen af associeringsaftalen.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine