Съвместен консултативен комитет „ЕС – Чили“

Отношенията на ЕС с Чили са сред най-близките в региона. Споразумението за асоцииране, подписано през 2002 г., е едно от най-продължителните и предстоящото му преразглеждане вероятно ще заздрави връзките между двете страни. През годините ЕИСК поддържаше непостоянни контакти с гражданското общество на Чили, осъществявани предимно чрез срещи на организираното гражданско общество на ЕС и Латинска Америка на всеки две години.

От октомври 2016 г. насам тези отношения приеха формата на Съвместен консултативен комитет, с което се създаде по-тесен и по-структуриран диалог между гражданското общество в двата региона, както и с техните съответни политически органи. Съвместният консултативен комитет беше създаден от ЕИСК, заедно с партньори и организации на гражданското общество от Чили. Състои се от членове от всяка страна, представители на работодателите, работниците и други заинтересовани групи. Съвместният консултативен съвет заседава веднъж годишно, за да провежда дебати и да даде възможност на организациите на гражданското общество и от двете страни да обсъждат въпроси от общ интерес и да предприемат последващи действия във връзка с модернизирането на Споразумението за асоцииране.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine