EU:n ja Chilen neuvoa-antava sekakomitea

This page is also available in

EU:n ja Chilen väliset suhteet kuuluvat EU:n läheisimpiin suhteisiin alueen maiden kanssa. Vuonna 2002 allekirjoitettu assosiaatiosopimus on yksi pisimpään voimassa olleista assosiaatiosopimuksista, ja siteitä vahvistetaan todennäköisesti entisestään sopimuksen tulevan tarkistuksen yhteydessä. ETSK on kuluneina vuosina pitänyt jatkuvasti yhteyttä Chilen kansalaisyhteiskuntaan. Tämä on tapahtunut pääasiassa joka toinen vuosi järjestettävien EU:n ja Latinalaisen Amerikan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kokousten kautta.

Lokakuusta 2016 suhteita on pidetty yllä neuvoa-antavan sekakomitean avulla, mikä on merkinnyt tiiviimpää ja jäsennellympää vuoropuhelua molempien alueiden kansalaisyhteiskuntien ja niitä edustavien poliittisten tahojen välillä. Neuvoa-antava sekakomitea on perustettu ETSK:n ja Chilen kansalaisyhteiskunnan kumppanien ja organisaatioiden väliseksi elimeksi. Siinä on jäseniä kummaltakin puolelta, ja jäsenet edustavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä ja muita eturyhmiä. Neuvoa-antava sekakomitea kokoontuu vuosittain, ja se tarjoaa molempien osapuolten kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuuden keskustella molempia osapuolia kiinnostavista aiheista ja seurata assosiaatiosopimuksen ajanmukaistamista.