Comitetul consultativ mixt UE-Chile

Relațiile UE cu Chile sunt unele dintre cele mai strânse din regiune. Acordul de asociere, semnat în 2002, marchează una dintre cele mai îndelungate asocieri, iar viitoarea sa actualizare va consolida, probabil, legăturile existente. CESE a menținut un contact permanent cu societatea civilă chiliană de-a lungul anilor, în primul rând prin intermediul reuniunilor bienale ale societății civile organizate din Uniunea Europeană și din America Latină.

Începând din octombrie 2016, această relație a luat forma unui comitet consultativ mixt, prilejuind un dialog mai strâns și mai structurat între societatea civilă din ambele regiuni și autoritățile politice respective. Comitetul consultativ mixt a fost instituit între CESE și partenerii și organizațiile societății civile din Chile. El este alcătuit din membrii ambelor părți, reprezentând organizații ale angajatorilor, ale lucrătorilor și alte grupuri de interese. CCM se întrunește o dată pe an, pentru a purta dezbateri și pentru a permite organizațiilor societății civile ale ambelor părți să abordeze subiecte de interes comun și să monitorizeze modernizarea Acordului de asociere.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine