ES ir Čilės jungtinis konsultacinis komitetas

This page is also available in

ES santykiai su Čile yra vieni glaudžiausių šiame regione. 2002 m. pasirašytu Asociacijos susitarimu buvo užmegzti vieni iš ilgiausiai plėtojamų asociacijos ryšių, o būsimas susitarimo atnaujinimas šiuos ryšius veikiausiai dar labiau sustiprins. EESRK ilgus metus labai sklandžiai bendrauja su Čilės pilietine visuomene, visų pirma kas dveji metai vykstančiuose ES ir Lotynų Amerikos organizuotos pilietinės visuomenės posėdžiuose.

Nuo 2016 m. spalio mėn. šie santykiai plėtojami jungtiniame konsultaciniame komitete, kuriame vykdomas glaudesnis, labiau struktūruotas abiejų regionų pilietinės visuomenės dialogas, taip pat dialogas su atitinkamomis politinės valdžios institucijomis. Jungtinį konsultacinį komitetą įsteigė EESRK ir Čilės pilietinės visuomenės partneriai ir organizacijos. Jį sudaro nariai iš kiekvienos pusės ir jie atstovauja darbdavių organizacijoms, darbuotojų organizacijoms ir kitoms interesų grupėms. JKK debatams skirti posėdžiai vyksta kartą per metus ir juose abiejų Šalių pilietinės visuomenės organizacijos gali diskutuoti apie bendro intereso klausimus ir imtis tolesnių veiksmų dėl asociacijos susitarimo atnaujinimo.