Het gemengd raadgevend comité EU-Chili

This page is also available in

De betrekkingen van de EU met Chili behoren tot de nauwste betrekkingen in de regio. De in 2002 ondertekende associatieovereenkomst is een van de langstlopende associatieovereenkomsten en door de komende actualisering ervan zullen de banden waarschijnlijk worden versterkt. Het EESC heeft in de loop der jaren goede contacten onderhouden met het Chileens maatschappelijk middenveld, met name via de tweejaarlijkse bijeenkomsten van organisaties van het maatschappelijk middenveld van de EU en Latijns-Amerika.

Sinds oktober 2016 hebben deze betrekkingen de vorm aangenomen van een gemengd raadgevend comité, wat een nauwere, meer gestructureerde dialoog tussen het maatschappelijk middenveld in beide regio's en met hun respectieve politieke autoriteiten betekent. Het gemengd raadgevend comité is opgericht tussen het EESC en partners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld uit Chili. Het bestaat uit leden van beide zijden, vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en andere belangengroepen. Het gemengd raadgevend comité komt eenmaal per jaar bijeen om te debatteren en stelt de maatschappelijke organisaties aan beide zijden in staat om onderwerpen van algemeen belang te bespreken en om opvolging te geven aan de modernisering van de associatieovereenkomst.