Wspólny Komitet Konsultacyjny UE–Chile

Relacje UE z Chile należą do najbliższych w regionie. Układ o stowarzyszeniu podpisany w 2002 r. to jedno z najstarszych aktualnie obowiązujących porozumień tego rodzaju, a jego zbliżająca się aktualizacja prawdopodobnie jeszcze zacieśni te więzi. EKES przez lata utrzymywał płynne kontakty z chilijskim społeczeństwem obywatelskim, głównie za pośrednictwem odbywających się co dwa lata spotkań zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej.

Od października 2016 r. relacje te przyjęły postać Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego, umożliwiając zacieśnienie dialogu między społeczeństwem obywatelskim w obu regionach i między ich władzami. Wspólny Komitet Konsultacyjny został powołany między EKES-em a partnerami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z Chile. Składa się on z członków z każdej strony, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników oraz innych grup interesów. Spotyka się raz w roku na obrady i umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z obu stron dyskusję nad kwestiami będącymi wspólnym przedmiotem zainteresowania oraz monitorowanie uaktualnienia układu o stowarzyszeniu.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine