Az EU–Chile konzultatív vegyes bizottság

This page is also available in

Az EU Chilével fenntartott kapcsolatai a legszorosabbak közé tartoznak az érintett régióban. A 2002-ben aláírt társulási megállapodás az egyik leghosszabb ideje érvényben lévő társulást alapozta meg, és soron következő aktualizálása valószínűleg még szorosabbra fűzi majd a kötelékeket. Az EGSZB az évek során jól bejáratott kapcsolatokat alakított ki a chilei civil társadalommal, elsősorban az EU és Latin-Amerika civil szervezeteinek kétévente megrendezett találkozóin keresztül.

2016 októbere óta ez a kapcsolat konzultatív vegyes bizottság formáját ölti, ami egy szorosabb, strukturáltabb párbeszédet jelent a két régió civil társadalmai és politikai hatóságai között. A konzultatív vegyes bizottság egyrészről az EGSZB, másrészről chilei civil társadalmi partnerek és szervezetek részvételével alakult meg. Munkájában mindkét oldalról részt vesznek tagok, akik munkaadói vagy munkavállalói szervezetek, illetve egyéb érdekcsoportok képviselői. A konzultatív vegyes bizottság évente egyszer ül össze, és lehetővé teszi mindkét oldal civil társadalmi szervezetei számára, hogy kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitassanak meg, és figyelemmel kísérjék a társulási megállapodás modernizálását.