Skupni posvetovalni odbor EU-Čile

Odnosi EU s Čilom so med najtesnejšimi v regiji. Pridružitveni sporazum, podpisan leta 2002, je eno od najdlje trajajočih partnerstev, katerega prihodnja posodobitev bo vezi verjetno še okrepila. EESO s čilsko civilno družbo že več let vzdržuje redne odnose, predvsem s sestanki s predstavniki civilne družbe, ki jih vsaki dve leti organizirata EU in Latinska Amerika.

Od oktobra 2016 imajo ti odnosi obliko skupnega posvetovalnega odbora, kar kaže na globlji in bolj strukturiran dialog med civilno družbo v obeh regijah in z njunimi ustreznimi političnimi organi. Skupni posvetovalni odbor so ustanovili EESO ter čilski partnerji in organizacije civilne družbe. Sestavljajo ga člani z obeh strani, predstavniki organizacij delodajalcev, delavcev in drugih interesnih skupin. Skupni posvetovalni odbor se sestane enkrat na leto, ko lahko organizacije civilne družbe z obeh strani razpravljajo o temah v skupnem interesu in spremljajo posodobitev pridružitvenega sporazuma.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine