ES un Čīles apvienotā konsultatīvā komiteja

ES attiecības ar Čīli ir vienas no ciešākajām reģionā. Ar 2002. gadā parakstīto asociācijas nolīgumu ir izveidota viena no visilgāk pastāvošajām asociācijām, un paredzams, ka nolīguma drīzā atjaunināšana saites nostiprinās vēl vairāk. EESK jau gadiem ilgi uztur pastāvīgus kontaktus ar Čīles pilsonisko sabiedrību, galvenokārt pateicoties ES un Latīņamerikas organizētas pilsoniskās sabiedrības sanāksmēm, kas notiek reizi divos gados.

Kopš 2016. gada oktobra šīs attiecības izpaužas kā apvienotas konsultatīvās komitejas darbība, iezīmējot ciešāku un strukturētāku dialogu starp abu reģionu pilsonisko sabiedrību un ar to attiecīgajām politiskajām institūcijām. Apvienoto konsultatīvo komiteju ir izveidojusi EESK kopā ar pilsoniskās sabiedrības partneriem un organizācijām no Čīles. Tās sastāvā ir locekļi no katras puses — darba devēju, darba ņēmēju organizāciju un citu interešu grupu pārstāvji. AKK tiekas debatēs vienu reizi gadā un piedāvā abu pušu pilsoniskās sabiedrības organizācijām iespēju apspriest kopīgu interešu jautājumus un sekot līdzi asociācijas nolīguma modernizācijai.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine