Dočasná študijná skupina Umelá inteligencia

This page is also available in

Technológie umelej inteligencie ponúkajú veľký potenciál z hľadiska vytvárania nových a inovačných riešení, ktoré môžu zlepšiť ľuďom život, zaistiť hospodársky rast a pomôcť prekonať výzvy v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok, ako aj v oblasti zmeny klímy a bezpečnosti.

Avšak tak ako všetky disruptívne technológie, aj umelá inteligencia prináša so sebou riziká a predstavuje komplexné spoločenské výzvy vo viacerých oblastiach, ako je práca, bezpečnosť, súkromie, etika, kompetencie atď.

Je nevyhnutné, a to najmä v dobe čoraz rýchlejšieho vývoja, zaujať k umelej inteligencii globálny prístup, ktorý by sa zameral na všetky jej dôsledky pre spoločnosť ako celok.

Dočasná študijná skupina Umelá inteligencia bola vytvorená s cieľom zaručiť kontinuitu práce EHSV v tejto oblasti.

Downloads

End of mandate report - GEP AI