Väliaikainen valmisteluryhmä ”tekoäly”

This page is also available in

Tekoälytekniikka tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia uusien ja innovatiivisten ratkaisujen luomiseen ihmisten elämän parantamiseksi, talouskasvun varmistamiseksi sekä terveyteen, hyvinvointiin, ilmastonmuutokseen ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi.

Muun murroksellisen teknologian tapaan tekoälyyn sisältyy kuitenkin riskejä, ja se aiheuttaa mutkikkaita yhteiskunnallisia haasteita monilla aloilla – työelämä, turvallisuus, yksityiselämä, etiikka, osaaminen jne.

On ratkaisevan tärkeää, että tekoälyn suhteen sovelletaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa kaikki tekoälyn vaikutukset yhteiskuntaan kokonaisuudessaan, etenkin kehityksen kiihtyessä.

Väliaikainen valmisteluryhmä ”tekoäly” perustettiin varmistamaan ETSK:n aiheen parissa tekemän työn jatkuvuus.

 

Downloads

End of mandate report - GEP AI