Začasna študijska skupina za umetno inteligenco

Tehnologije umetne inteligence imajo velik potencial pri iskanju novih in inovativnih rešitev za večjo kakovost življenja, zagotavljanju rasti gospodarstva in obravnavi izzivov na področju zdravja, dobrega počutja, podnebnih sprememb in varnosti.

Toda kot vsaka revolucionarna tehnologija tudi umetna inteligenca prinaša tveganja in kompleksne socialne izzive na več področjih, na primer v zvezi z delom, varnostjo, zasebnostjo, etiko, kompetencami ipd.

Celosten pristop k umetni inteligenci, ki upošteva vse njene učinke na družbo kot celoto, je ključnega pomena, zlasti v času, ko je razvoj vse hitrejši.

Začasna študijska skupina za umetno inteligenco je bila ustanovljena za zagotovitev kontinuitete dela EESO na tem področju.

Downloads

End of mandate report - GEP AI