Προσωρινή ομάδα μελέτης «Τεχνητή νοημοσύνη»

This page is also available in

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν τεράστιο δυναμικό δημιουργίας νέων και καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της ζωής των λαών, τη διασφάλιση της ανάπτυξης της οικονομίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά την υγεία και την ευζωία, την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια.

Ωστόσο, όπως κάθε ρηξικέλευθη τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη ενέχει κινδύνους και εγείρει σύνθετες κοινωνιακές προκλήσεις σε πολυάριθμους τομείς, όπως η εργασία, η ασφάλεια, η ιδιωτική ζωή, η δεοντολογία, οι δεξιότητες κλπ.

Μια σφαιρική προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης, που θα καλύπτει όλες τις συνέπειές της στο σύνολο της κοινωνίας, κρίνεται καθοριστικής σημασίας, ιδίως σε μια περίοδο επιτάχυνσης των εξελίξεων.

Η προσωρινή ομάδα μελέτης συγκροτήθηκε για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των εργασιών της ΕΟΚΕ επί του θέματος.

Downloads

End of mandate report - GEP AI