Tijdelijke studiegroep kunstmatige intelligentie

Technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie bieden grote mogelijkheden voor het creëren van nieuwe en innovatieve oplossingen om het leven van mensen te verbeteren, economische groei te waarborgen en uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn, klimaatverandering en veiligheid aan te pakken.

Zoals elke baanbrekende technologie brengt kunstmatige intelligentie echter risico's en complexe maatschappelijke uitdagingen met zich mee, op verschillende gebieden zoals werk, veiligheid, privacy, ethiek, competenties, enz.

Een alomvattende benadering van kunstmatige intelligentie, die alle effecten ervan op de samenleving als geheel omvat, is van cruciaal belang, vooral in een tijd waar in de veranderingen in een stroomversnelling komen.

De tijdelijke studiegroep kunstmatige intelligentie is opgezet om de continuïteit van de werkzaamheden van het EESC op dit gebied te waarborgen.

Downloads

End of mandate report - GEP AI