Ajutine uurimisrühm „Tehisintellekt“

Tehisintellekti tehnoloogiatega kaasnevad suured võimalused luua uusi ja innovaatilisi lahendusi, et parandada inimeste elujärge, tagada majanduskasv ning vastata väljakutsetele tervise ja heaolu, kliimamuutuste ja julgeoleku vallas.

Ent nagu mis tahes murrangulise tehnoloogia puhul kaasnevad ka tehisintellektiga ohud ja keerulised ühiskondlikud väljakutsed mitmesugustes valdkondades, nagu tööhõive, turvalisus, eraelu puutumatus, eetika, oskused jne.

Tehisintellekti terviklik käsitusviis, mis hõlmab selle mõju ühiskonnale kui tervikule kogu ulatuses, on otsustava tähtsusega, eriti praegusel järjest kiirenevate arengute ajal.

Ajutise uurimisrühma „Tehisintellekt“ moodustati selleks, et tagada komitee tööde järjepidevus kõnealuses valdkonnas.

Downloads

End of mandate report - GEP AI