Grupul de studiu temporar privind inteligența artificială

Tehnologiile din domeniul inteligenței artificiale oferă un mare potențial pentru soluții noi și inovatoare de îmbunătățire a vieții cetățenilor, de asigurare a creșterii economice și de soluționare a provocărilor în termeni de sănătate și bunăstare, schimbări climatice și securitate.

Cu toate acestea, ca orice tehnologie revoluționară, inteligența artificială induce riscuri și prezintă schimbări sociale complexe în mai multe domenii precum munca, securitatea, viața privată, etica, competențele etc.

O abordare cuprinzătoare a inteligenței artificiale, care să acopere toate efectele sale asupra întregii societăți, se dovedește crucială, mai ales într-o perioadă de evoluții accelerate.

Grupul de studiu temporar privind inteligența artificială a fost înființat pentru a asigura continuitatea lucrărilor CESE în acest domeniu.

Downloads

End of mandate report - GEP AI