Tymczasowa grupa analityczna ds. sztucznej inteligencji

This page is also available in

Technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję niosą ze sobą duży potencjał w zakresie nowych i innowacyjnych rozwiązań w celu polepszenia życia obywateli, zapewnienia wzrostu gospodarki oraz sprostania wyzwaniom w dziedzinie zdrowia, dobrobytu, zmiany klimatu i bezpieczeństwa.

Niemniej, jak wszystkie technologie mogące powodować problemy, sztuczna inteligencja niesie ze sobą zagrożenia i wyzwania społeczne w wielu obszarach, takich jak praca, bezpieczeństwo, życie prywatne, etyka, kompetencje itp.

Fundamentalne znaczenie ma więc globalne podejście obejmujące wszystkie konsekwencje sztucznej inteligencji dla społeczeństwa, szczególnie w czasach, gdy zmiany postępują szybciej niż kiedykolwiek.

Tymczasowa grupa analityczna ds. sztucznej inteligencji została powołana w celu kontynuowania prac EKES-u w tej dziedzinie.

Downloads

End of mandate report - GEP AI