Pagaidu izpētes grupa “Mākslīgais intelekts”

Mākslīgā intelekta tehnoloģijām piemīt liels potenciāls radīt jaunus un inovatīvus risinājumus, kas ļauj uzlabot cilvēku dzīvi, nodrošināt ekonomikas izaugsmi un risināt veselības un labjutības, kā arī klimata pārmaiņu un drošības problēmas.

Tomēr, tāpat kā jebkura no graujošajām tehnoloģijām, arī mākslīgais intelekts līdzi nes risku un sabiedrībai rada sarežģītas problēmas vairākās tādās jomās kā nodarbinātība, drošība, privātā dzīve, ētika, kompetences u. c.

Tāpēc un jo īpaši arvien straujāku pārmaiņu laikā ārkārtīgi nepieciešama ir tāda visaptveroša pieeja mākslīgajam intelektam, kas aptvertu visu tā ietekmi uz sabiedrību kopumā.

Pagaidu izpētes grupa “Mākslīgais intelekts” ir izveidota ar mērķi nodrošināt EESK darba nepārtrauktību šajā jomā.

Downloads

End of mandate report - GEP AI