Tillfälliga studiegruppen om artificiell intelligens

This page is also available in

Tekniken för artificiell intelligens erbjuder stora möjligheter att skapa nya och innovativa lösningar för att förbättra människors liv, trygga tillväxten i ekonomin och möta utmaningarna i fråga om hälsa och välbefinnande, klimatförändringar och säkerhet.

Som all annan omvälvande teknik medför dock artificiell intelligens risker och komplexa samhällsutmaningar på flera områden, såsom arbete, säkerhet, privatliv, etik och kompetens.

En övergripande strategi för artificiell intelligens, som omfattar alla dess effekter för samhället som helhet, är avgörande, särskilt i en tid då utvecklingen går allt snabbare.

Tillfälliga studiegruppen om artificiell intelligens inrättades i syfte att sörja för kontinuitet i EESK:s arbete på detta område.

Downloads

End of mandate report - GEP AI