Временна проучвателна група „Изкуствен интелект“

This page is also available in

Технологиите в областта на изкуствения интелект предлагат голям потенциал за създаване на нови и новаторски решения за подобряване живота на хората, осигуряване на растеж на икономиката и справяне с предизвикателствата по отношение на здравето и благосъстоянието, изменението на климата и сигурността.

Въпреки това, като всяка революционна технология, изкуственият интелект включва рискове и сложни обществени предизвикателства в редица области, като труда, сигурността, неприкосновеността на личния живот, етиката, компетенциите и др.

Цялостният подход в областта на изкуствения интелект, който обхваща всички последици от този интелект върху обществото като цяло, е от основно значение особено в момент на ускорено развитие.

Временната проучвателна група „Изкуствен интелект“ беше създадена, за да се гарантира приемствеността в работата на ЕИСК в тази област.

Downloads

End of mandate report - GEP AI