Secţiunea pentru relaţii externe

This page is also available in

Extinderea/Vecinii UE 

CESE joacă un rol esențial în rețeaua de relații dintre societatea civilă din UE și partenerii săi din țările candidate, precum și din țările vecine. Sprijinim participarea activă a societății civile la procesul de extindere și la punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate cu țările vecine din est și din sudul Mediteranei.

Cu partenerii noștri din Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein, asigurăm o monitorizare regulată a modului de funcționare a Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) și a Spațiul Economic European (SEE).

Acțiunea noastră externă în Europa și în bazinul mediteraneean se desfășoară în patru domenii principale:

Restul lumii 

Relațiile UE cu America Latină, Asia și țările ACP (Africa, zona Caraibilor și Pacific) s-au consolidat de-a lungul anilor. Ele acoperă diferite domenii, cum ar fi dialogul politic, comerțul, cooperarea pentru dezvoltare și cercetarea.

Ca reprezentanți ai societății civile organizate din Uniunea Europeană, suntem implicați activ – prin intermediul Secțiunii pentru relații externe (REX) – în promovarea legăturilor sociale, politice și economice cu aceste trei regiuni.