Gunta Anča: „Kríza je úžasnou príležitosťou na odhalenie slabín“

Obdobie obmedzeného pohybu bolo zvláštnym časom hľadania cesty k sebe samým. Na jednej strane vyzeralo ako splnený sen... zostať doma a mať dosť času nato, aby som urobila všetko, čo som chcela, ale nemala na to čas. Na druhej strane nám pomohlo uvedomiť si, aký dôležitý je pre ľudí spoločenský kontakt – stretávať a rozprávať sa s inými ľuďmi, dotýkať sa a vidieť ich v reáli, a nie cez obrazovku. A aké ťažké je bez toho žiť.

Táto skúsenosť zmení vaše hodnoty a prinúti vás myslieť inak. Ukáže však aj nové spôsoby spolupráce. Je možné, že keď táto kríza pominie, budeme mať viac videokonferencií, ktoré sú oveľa jednoduchšie, úplne nám však neumožňujú spoločne hľadať nové nápady a rozvíjať nové formy spolupráce.

Naša spoločnosť získala a ešte získa mnoho ponaučení. Nedokážem uviesť všetky, tak by som zdôraznila aspoň niekoľko príkladov z oblasti, ktorú poznám najlepšie, a to je život osôb so zdravotným postihnutím.

Kríza upozornila na to, že v zariadeniach dlhodobej starostlivosti je zlá situácia. V týchto zariadeniach zomrelo mnoho osôb so zdravotným postihnutím a mnoho starších ľudí a niektoré krajiny ich ani len nezahrnuli do svojich štatistík úmrtí spôsobených koronavírusom. Náš výbor vypracoval pred piatimi rokmi stanovisko o deinštitucionalizácii starostlivosti. Odvtedy došlo k určitým zmenám, kríza však ukázala, ako veľa ešte musíme urobiť.

Toľko sme rozprávali o podporných systémoch pre najzraniteľnejšie skupiny v spoločnosti, kríza však ukázala, že napriek všetkým podporným opatreniam osoby so zdravotným postihnutím boli medzi prvými skupinami, ktoré prišli o zamestnanie.

Kríza je úžasnou príležitosťou na odhalenie slabín v našich podporných systémoch a teraz nastal čas, aby sme vynaložili maximálne úsilie na ich posilnenie.

Úloha organizácií občianskej spoločnosti počas krízy bola a bude veľmi dôležitá, keďže tieto organizácie sú najbližšie k všetkým členom spoločnosti. Ľudia z rôznych skupín potrebujú podporu a organizácie občianskej spoločnosti sú pre nich tým najlepším miestom, kde túto podporu môžu dostať.

Taktiež najlepšie vedia, akú pomoc občania potrebujú, preto je mimoriadne dôležité, aby boli zapojené do rozhodovacieho procesu.

Z našich skúseností v oblasti postihnutia vyplynulo, že existuje veľmi veľa rôznych prístupov. V niektorých krajinách boli organizácie osôb so zdravotným postihnutím zaradené medzi vládne rozhodovacie orgány (Taliansko) a v niektorých dostali možnosť prezentovať svoje názory na veľmi vysokej úrovni (Španielsko). Naopak v niektorých krajinách sa na ne jednoducho zabudlo (Lotyšsko). A to je dôkazom toho, aký význam pripisujú vlády jednotlivých európskych krajín svojim jednotlivým občanom.